Clientele

India

Uttar Pradesh


Haryana


Rajasthan


Delhi


Gujarat


# Company Name City Service
1 J.K. Industries Udhana Finishing Section
2 Kailash Bhan C/o. Manibhai B.Amin Mehsana Pulp Mill & Machine Section equipment
3 GIT Vijay Paper Mehsana Complete 15 TPD Paper Plant
4 Rama Pulp & Paper Mills Ltd. Vapi

Punjab


Andhra Pradesh


Himachal Pradesh


Jammu & Kashmir


Uttarakhand


Tamilnadu


Madhya Pradesh


Bihar


Maharashtra


Karnatka